Thai  Thai

ที่พักเกาะเสม็ด

เกี่ยวกับเกาะเสม็ด

ทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน

วันแรก


07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ นำทุกท่านเดินทางสู่ จ.ชลบุรี
09.30 น. เดินทางถึงตำบลอ่างศิลา นำท่านเข้ากราบนมัสการ เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ และเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางจากนั้นออกเดินทางไปยัง จ.ระยอง

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
12.00 น. นำทุกท่านลงเรือลำใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะเสม็ด


12.45 น. เข้าสู่ที่พัก “ทรายแก้ววิลล่า หรือที่พักระดับเดียวกัน” จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก

Saikaew Villa
14.00 น. ออกเรือนำทุกท่านไปดำน้ำชมปะการัง และเล่นน้ำบริเวณรอบๆ เกาะเสม็ด


17.00 น. เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. เก็บสัมภาระและ Check-out ออกจากที่พัก เพื่อลงเรือกลับสู่ฝั่งท่าเรือ


11.45 น. ถึงท่าเรือ และนำท่านเดินทางสู่ ตลาดบ้านเพ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ และขนมหวานนานาชนิด


13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นำท่านไปสัมผัสความงดงาม และยิ่งใหญ่ของ วัดญาณสังวราราม
15.00 น. เดินทางเข้านมัสการ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Khao Chi Chan
18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com